Korisnici pravne pomoći

Ko može biti korisnik pravne pomoći

Pravo na pravnu pomoć imaju lica koja ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija, i to:

  • lice koje po osnovu socijalne zaštite ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć,
  • nezaposleno lice,
  • penzioner koji prima najnižu penziju, ili srazmjernu inostranu penziju, koja zajedno sa samostalnom penzijom ne prelazi iznos najniže penzije,
  • dijete bez roditeljskog staranja i
  • građanin slabog imovinskog stanja.

Pravni zastupnik može biti postavljen licu slabog imovinskog stanja lišenom slobode, odnosno osumnjičenom, ili optuženom u skladu sa Zakonom u krivičnom postupku BiH.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta