Zabrana diskriminacije

Zabrana diskriminacije

Zastupnici Zavoda, u vršenju svojih dužnosti, moraju postupati bez predubjeđenja ili predrasuda u pogledu rase, boje kože, spola, vjeroispovjesti, nacionalne pripadnosti, hendikepiranosti, starosne dobi, bračnog statusa, trudnoće, roditeljstva, seksualnog opredjeljenja, ili društvenog i ekonomskog statusa.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta