Uposlenici

Uposlenici

Ime Pozicija Telefon Naselje
Mersija Jašarević Direktor Zavoda +387 (0)35 369-391 Tuzla
Nermina Ibrić - Muminović Pomoćnik direktora za krivični postupak +387 (0)35 369-391 Tuzla
Mevluda Kalender Stručni savjetnik za krivični postupak +387 (0)35 369-391 Tuzla
Faruk Huskanović Pomoćnik direktora za parnični postupak +387 (0)35 369-391 Tuzla

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta