Vijesti

Pristup pravdi jednak za sve - otvoren Centar za ljudska prava u Mostaru

Svečanim otvaranjem Centra za ljudska prava od danas je građanima Mostara, koji prema svom imovinskom stanju nisu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu, omogućena adekvatna zaštita njihovih prava i jednak pristup pravdi.

"Zahvaljujući projektu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, Centar za ljudska prava u Mostaru je dobio potpuno renoviran i opremljen prostor za rad, edukaciju osoblja, web stranicu, ELAS bazu podataka za elektronsko vodenje predmeta. Sve navedeno bitno doprinosi efikasnosti u radu i poboljšanju kvaliteta u pružanju usluga besplatne pravne pomoći za socijalno ugrožene kategorije." izjavila je doc. dr Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru.

Angažman Centra, kao nevladine organizacije, u pružanju besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva od posebnog je značaja s obzirom na činjenice da:

  • u Hercegovacko-neretvanskom kantonu 28% stanovnika (prema zvaničnim podacima) je u stanju potencijalne potrebe za uslugama besplatne pravne pomoći;
  • usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i osnivanje Kantonalnog Zavoda za pravnu pomoć tek predstoji;
  • pored Centara, samo još jedna nevladina organizacija – „Vaša prava BiH“ pruža besplatnu pravnu pomoć za sve socijalno ugrožene katagorije stanovništva.

Početak rada Centra sa strankama počinje u utorak, 28.5.2013. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 60.000 KM, a Projekat finansiraju UN Biro za prevenciju kriza i oporavak, Vlada Švajcarske i UNDP.

Centar za ljudska prava u Mostaru članica je Mreže za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH, osnovane u okviru projekta Pristup pravdi koju čine 11 članica uključujući 6 državnih agencija i 5 organizacija civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Mreža je formirana s ciljem stvaranja platforme koja će omogućiti zajedničko i kordinirano djelovanje svih značajnih aktera u procesu uspostave usklađenog sistema besplatne pravne pomoći na cijeloj teritoriji BiH te doprinjeti razvoju, promovisanju i primjeni standarda u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći.

Današnjoj svečanosti otvaranja Centra prisustvali su i doc. dr Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru, Božena Kaltak, regionalna predstavnica UNDP BiH u Mostaru i Sabina Hidanović, voditeljica UNDP-ove komponente besplatne pravne pomoći u okviru programa Pristupa pravdi.

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta