Pravilnici Zavoda

Pravilnici

Pravilnik o radnim odnosima Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-756/10 od 13.01.2010.godine,

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-12981/09 od 07.08.2009.godine.

Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-14-27868/09 od 19.10.2009.godine.

 
 

LiveZilla Live Chat Software

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Džafer mahala 51,
75 000 Tuzla
Telefon: +387 (0)35 369 391
Fax: +387 (0)35 369 392
E-pošta